Japan

Aichi
KANEHARA TOKEI - Toyohashi shi - 05 3245 2849
Aichi
NAGOYA JEWERLY KOUBOU - Toyohashi shi - 05 3257 0665
Chiba
BELLE SUZUKI - Sanbu shi - 0475 82 2630
Ehime
KITO TOKEI - Uwajima shi - 0895 25 2255
Fukuoka
KIDA TOKEI - Chikugo shi - 0942 53 6866
Fukuoka
KOBAYASGI TOKIE - Kita kyusyu shi - 09 3521 0013
Fukuoka
TAKEISHI TOKEI - Tagawa shi - 09 4742 0902
Fukuoka
YOSHIDA TOKEI - Iizuka shi - 0948-24-6472
Hiroshima
TAMAI JEWELRY - Higasi Hiroshima Shi - 08 2422 3882
Hiroshima
KAMON - Onomichi shi - 08 4822 2820
Hiroshima
IGUCHI TOKEI PAO - Sera gun Sera machi - 08 4722 3341
Hokkaido
FIRST - Sapporo shi - 011 213 5166
Hokkaido
JEWELRY SALON TOM TOM - Sapporo shi - 011 19 3123
Hyogo
YAMAJI TOKEI - Koube shi - 07 8621 7337
Hyogo
NAKATA WATCH & GLASS - Koube shi - 07 8784 1349
Hyogo
KAWABA RIVER CITY - Himeji shi - 07 9231 2339
Iwate
NARUDANDO TOKEI - Hanamaki shi - 019 823 5250
Kagoshima
YANO KANSEIDO - Kagoshima shi - 099 225 1300
Kagoshima
CHOSA WATCH & GLASS - Hioki shi - 099 272 3943
Kanagawa
SUGIZAKI NOCTY PLAZA - Kawasaki shi - 04 4833 1573
Kyoto
SUN ROAD - Muko shi - 07 5925 0315
Kyoto
DAIMARU KYOTO DEPT. - Kyoto shi - 07 5211 8111
Mei
MIYAKAWADO - Ise shi - 0596 22 2355
Miyagi
HASHIMOTO WATCH & GLASS - Sendai shi - 022 291 7766
Osaka
CUORE - Osaka shi - 06 4798 7220
Osaka
JEWELRY KURARANS OSAKA - Osaka shi - 06 6715 1115
Osaka
YUTAKAYA MIDOSUJI - Osaka shi - 06 6243 5298
Osaka
YANO TOKEI - Osaka shi - 06 6699 3331
Osaka
TOKEI NO MORI - Hirakata-shi - 07 2857 1788
Shiga
KAWAJIRI JEWELRY & WATCH - Nagahama shi - 0749 62 5089
Tokushima
YOSHIDA TOKEI - Anan shi - 08 8444 2752
Tokyo
DAIMARU HANEDA DEPT. - Ota ku - 03 5757 9256
Tokyo
INOUE TOKEI - Fussa shi - 042 551 0363
Wakayama
ELMAR SAKAMOTO - Tanabe shi - 0120 264 560